3.1 – Apel – romana – 2024

COLOCVIUL INTERNAŢIONAL ROMANIA CONTEXTA 

Ediţia a IV-a

Moștenire și transmisie în limbile și literaturile romanice

Cluj-Napoca, 18-19 octombrie 2024

Colocviul este o tradiție a Departamentului de Limbi și Literaturi Romanice al Universității din Cluj și reunește o dată la doi ani specialiști și tineri cercetători în domeniul limbilor sau literaturilor franceză, italiană, spaniolă sau portugheză sau al romanisticii, în jurul unei tematici-pretext deschise, de explorat în funcție de interesele cercetătorilor.

Tema-pretext a celei de-a patra ediții sunt Moștenirea și transmisia, văzute (ne-exhaustiv) ca raportul dintre generații, dintre maeștri și emuli, dintre tradiții, dintre comunități și dintre epoci: ce se păstrează, ce este demn de transmis sau dimpotrivă, cum este deformată, revalorizată sau resemantizată moștenirea trecutului. Având în vedere istoria excepțională a Romaniei, tema vizează să răspundă la întrebarea: există un mod specific în care culturile romanice se raportează la trecutul lor? 

Literatură

Domenii și teme propuse (ne-exhaustiv): 

• moștenirea culturală a Antichității (cu accent pe literatura Renașterii și a Neoclasicismului)

• moștenirea medievală și renascentistă (în literatura contemporană)

• interdiscursivitate și intertextualitate în literatură

• canonul literar și „anxietatea influenței”

• transmisie culturală și interculturală

• moștenire și transmisie în literatura orală

• transmisia literară intergenerațională

• moștenirea biblică 

• moșteniri disimulate

Lingvistică

Domenii și teme propuse (ne-exhaustiv):

• istoria lingvisticii și a ideilor lingvistice

• filologie (transmitere și editare de texte)

• moștenirea latină în limbile romanice (varietăți standard sau regionale): aspecte fonetice, gramaticale și lexicale

• transmiterea intergenerațională a limbilor romanice, a varietăților și a elementelor de limbă (inclusiv predare)

• moștenirea și transmiterea limbilor romanice în afara Romaniei continue (creole și varietăți ne-europene)

• reprezentări și imaginar despre relația dintre limbile romanice și latină, precum și despre trecutului limbilor romanice

Secțiune tematică / masă rotundă despre construcțiile binomiale (binômes synonymiques/antonymiques, iterazione sinonimica, dittologia, coppia sinonimica, repetición sinonímica…)

Această structură sintactico-semantică cultă a fost împrumutată din latină în toate limbile europene. Folosită pe scară largă sau chiar în exces la începuturile limbilor romanice, mai târziu a fost condamnată sau, dimpotrivă, a intrat în limbajul comun sub forma unor expresii idiomatice precum zi și noapte, viu sau mort, etc., sau a devenit marcă distinctivă a anumitor stiluri. Istoria acestei structuri în limbile romanice este astfel simptomatică pentru relația ambiguă dintre limbile fiice și moștenirea lor cultă. 

Sunt invitate comunicări care își propun să ofere o imagine de ansamblu sau o sinteză asupra construcțiilor binomiale în limbile romanice vechi sau moderne, dar și în limba/literatura latină, sau care se concentrează asupra discursurilor și atitudinilor privind această figură în culturile romanice.

Sugestii bibliografice:

BURIDANT, C. (1980) « Les binômes synonymiques. Esquisse d’une histoire des couples synonymiques du Moyen Âge jusqu’au XVIIIe siècle », Bulletin du Centre d’analyse de discours 4, p. 5-80

CURTIUS, E. R. (1938) « Zur Literarästetik des Mittelalters II », Zeitschrift für romanische Philologie LVIII, p. 129-232

MAROUZEAU, J. (1946) Traité de stylistique latine. 2e édition, Paris: Les Belles-Lettres

MASINI, F. (2006) “Binomial constructions : inheritance, specification and subregularities”. Lingue e linguaggio, vol. 5, nº 2, p. 207-232

TATEO, F. (1970) « Dittologia » in Umberto Bosco (coord.) Enciclopedia dantesca, Roma: Istituto della Enciclopedia italiana

SAUER, H. & SCHWANN, B. (2017) « Heaven and Earth, good and bad, answered and said : a survey of English binomials and multinomials » Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 134, Part I p. 83–96, Part II p. 185-204

WITTLIN, Kurt (1991) Repertori d’expressions multinominals i de grups de sinònims en traduccions catalanes antigues, Barcelona, Institut d’estudis catalans

Calendar 

Transmiterea propunerilor de comunicări (300 de cuvinte, cu o bibliografie de 3-5 titluri): până la 1 februarie 2024 la adresa colocviului: romaniacontexta@gmail.com 

Propunerile pentru secțiunea tematică vor specifica acest lucru sub titlu.

Acceptarea propunerilor: 30 aprilie 2024

Colocviu: 18-19 octombrie 2024, Facultatea de Litere (str. Horea 31, Cluj-Napoca)

Transmiterea articolelor complete pentru publicarea în volumul de acte/număr tematic: 30 decembrie 2024. O selecție a contribuțiilor va fi publicată într-un număr tematic din revista Studia UBB Philologia, indexată WoS, și se va publica un volum de acte.

Detalii organizatorice

Limbile colocviului sunt franceza, italiana, spaniola și portugheza. 

Comunicările pot avea ca obiect una sau mai multe limbi sau literaturi romanice. 

Comunicările în cadrul colocviului și al secțiunii tematice sunt limitate la 20 minute. Conferințele plenare invitate durează 50 de minute.

Taxa de participare este de 100 €/ 500 RON 

Comitetul științific

Roberto Antonelli (Accademia dei Lincei)

Maria Helena Araújo Carreira (Paris 8)

Paolo D’Achille (Roma Tre/Accademia della Crusca)

Patrick Dandrey (Sorbonne Université)

Isabel Margarida Duarte (Porto)

José Manuel González Calvo (Extremadura)

Martin Hummel (Graz)

Maria de Fátima Marinho (Porto) 

Lorenzo Renzi (Padova)

Juan Antonio Sánchez Fernández (Praga)

Luigi Tassoni (Pécs)

Évelyne Thoizet (Artois)

Organizatori

Cristiana Papahagi (cristiana.papahagi@ubbcluj.ro) – lingvistică franceză, secțiunea tematică

Andreea Bugiac (andreea.bugiac@ubbcluj.ro) – literatură franceză

Monica Fekete (monica.fekete@ubbcluj.ro) – literatură italiană

Mirona Bence-Muk (mirona.bence@ubbcluj.ro) – lingvistică italiană

Sanda Moraru (sanda.moraru@ubbcluj.ro) –lingvistică spaniolă

Alina Nemeș (alina.nemes@ubbcluj.ro) – literatură hispanică

Veronica Manole (veronica.manole@ubbcluj.ro) – lingvistică portugheză 

Cristina Petrescu (cristina.moraru@ubbcluj.ro) – literatură lusofonă